CONTACTEAZA-NE

Instructori auto şi profesori de legislaţie rutieră

curs-legislatie-rutiera-5
Scoala de soferi CCC ADMIS Ploiesti organizează în conformitate cu Instrucţiunile comune M.I.-M.T. 1224/3134 cursuri de pregătire şi atestare profesională a instructorilor de conducere auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră.

Cursanţii vor învăţa:

  Reglementările în domeniul securităţii rutiere

  Pregătirea şi evaluare a unei acţiuni de formare

  Formarea unei conduite preventive

  Conştientizarea unor riscuri asociate conducerii

  Cunoştinţele şi abilităţile esenţiale unei conduceri sigure şi eficiente

  Sensibilizarea conducătorului auto la comportamentele de securitate şi de prevenire a accidentelor în transport

  Regulile de comunicare întimpul unei şedinţe de pregătire

  Formarea conducătorului pentru utilizarea economică a vehiculului

  Evaluarea formării profesionale

Mai multe detalii puteti regasi pe site-ul ARR aici

Ai o intrebare?

Conditii de participare

Conditii generale

  • vârsta: cel puţin  25 ani
  • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani
  • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an sau mai mult de două ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool
  • să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporal gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia
  • să fie apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii
  • să fie apt din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii

Conditii suplimentare pentru instructori

  • absolvent de liceu (orice profil) cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştri în specialitatea transporturi auto
  • vechime de cel puţin 5 ani în conducerea autovehiculelor din fiecare categorie şi subcategorie pentru care solicit atestare.

Conditii suplimentare pentru pofesori de legisltatie rutiera

  • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice

Acte necesare ARR

  Cerere de înscriere tip

  Copie act de identitate

  Copie permis de conducere auto

  Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile)

  Certificat de cazier judiciar

  Fişă medicală

  Aviz psihologic

  Copie Diplomă de absolvent

 

Acte necesare CCCAdmis

  Copie permis de conducere auto

  Copie atestat de Instructor/Profesor de legislaţie rutieră (pentru cei de la reautorizare)